• Facebook - Grey Circle

Webbsida av Seger Marketing

Om Kari

"Det jag själv upplevt avgjorde mitt val att ställa upp som riksdagskandidat”. Politik, och mera bestämt avsaknad av en långsiktig och ansvarsfull politik leder, alltid till skador som vi vanliga människor betalar."

Varför jag ställer upp som riksdagskandidat

 

"Det jag själv upplevt avgjorde mitt val att ställa upp som riksdagskandidat”. Politik, och mera bestämt avsaknad av en långsiktig och ansvarsfull politik leder, alltid till skador som vi vanliga människor betalar.

 

Jag har flera gånger hört hur bra åttiotalet var. Människor hade arbete och ekonomin växte kraftigt.

 

Men i bakgrunden av tillväxten grodde problem:

➥ Givmilda kollektivavtal förorsakade hög inflation och minskade exportindustrins konkurrenskraft.

➥ Detta tvingade Finland att devalvera markens värde med jämna mellanrum. Kortsiktiga avtal försvårade Finlands tillväxtmöjligheter.

➥ På åttiotalet försvagades också regleringen av bankväsendet.

➥ Räntorna blev marknadsräntor och lån kunde upptas från andra länder. Detta resulterade i att låneupptagningen ökade omkring 30% per år i slutet av åttiotalet.

➥  Ovanstående faktorer föranledde att ekonomin överhettades. Ovanpå allt detta försvann en betydande del av utrikeshandeln då tidigare Sovjetunionen bröt samman ekonomiskt.

➥ Finland hamnade i ”lama”!

Samtidigt var jag nygift, ung förälder och hade flyttat in i en nyinköpt lägenhet. Jag hade allt gott i livet. Men - så kom vardagen. Äktenskapet gick tyvärr i kras, lite efter att lågkonjunkturen brutit ut. Bostädernas pris rasade och arbetslösheten var närmare 20%. Flera drabbades av konkurs.

Personligen betydde detta att jag inte fick bostaden såld och som studerande hittade jag inget arbete. Som bostadsägare var jag inte berättigad till sociala understöd och tvingades därför hämta matpåsar från den lokala församlingen för att överleva.

 

Det var denna erfarenhet som avgjorde mitt val att ställa upp som riksdagskandidat.

Om Kari

"Det jag själv upplevt avgjorde mitt val att ställa upp som riksdagskandidat”. Politik, och mera bestämt avsaknad av en långsiktig och ansvarsfull politik leder, alltid till skador som vi vanliga människor betalar."

Min bakgrund


Kor, höbärgning och fiske beskriver min barndom. Den idylliska bilden är lika ljuv som känslan inom mig då jag ser tillbaka på min uppväxttid.

Jag är född och uppvuxen i Nedervetil, Kronoby kommun.  Mina föräldrar var jordbrukare, så jag och mina syskon fick vänja oss med arbete från barnsben.

Efter avlagd studentexamen i Kronoby gymnasium, fortsatte jag att studera teologi vid Åbo Akademi. Studierna byttes snart till arbete som ungdomsledare i Vasa svenska församling. Som nybliven far var inkomsterna angelägnare än utbildning.

Efter några år påbörjade jag studierna vid Hanken i Vasa. Studietiden varvades med arbete av praktiska orsaker, därför återgick jag till arbetet som ungdomsledare vid Vasa svenska för långa perioder. Arbetet med unga och unga vuxna var både givande och lärande. I mötet med unga som brottades med olika svårigheter var arbetet också mycket krävande.

Efter avlagd magisterexamen fortsatte jag som forskarstuderande med mål att doktorera inom ekonomi. Forskningen handlade om risker ? inom den internationella värdepappershandeln. Jämsides med forskarstudierna jobbade jag som överassistent och timlärare inom ekonomisk matematik och statistik. Arbetet och högskolemiljön var mycket intressant. Kanske bland det viktigaste som jag lärde mig var vikten av faktakunskap och hur komplicerade till synes enkla frågeställningar kan vara. I diskussionerna florerade varken subjektiva åsikter eller alternativ fakta, utan den kunskap som vetenskapsvärlden framtagit under årtiondes gång.

Åren på Hanken följdes av arbete som ekonomichef i Kronoby kyrkliga samfällighet. Arbetet är relativt vidsträckt. Från bokslut och ekonomi till fastighetsväsendet och byggande av fastigheter. Vikten av att omringa sig med människor med expertiskunnande inom olika områden har för mig varit mycket viktigt. Den bästa arbetsgruppen är alltid den där andra vet mer än du själv!

Våren 2017 ställde jag upp i kommunalvalet i Kronoby kommun. Till mina förtroendeuppdrag ingår bl.a. kommunstyrelsen och ordförandeskap i affärs- och riskhanteringssektionen.

Mina intressen har främst varit fotboll, musik, litteratur och önskan efter mera kunskap. Vetenskapsområden där intresset fortsatt hela livet är kosmologi och teologi. Framom allt arbete, utbildning och intressen är jag framförallt pappa till min fullvuxne son.