• Facebook - Grey Circle

Webbsida av Seger Marketing

Min politik

"Arbete ger välfärd – Landsbygden har en framtid"

 Kort om vad jag vill jobba för i riksdagen

 

1. Arbete ger välfärd 

 

➥ andelen av sysselsatta måste öka! Enligt YLE nyheter är endast 44 av 100 finländare sysselsatta.

➥ mottagande av arbete måste alltid vara lönande – bl.a. till detta behövs en socialreform!

➥  tillgång till effektiv omskolning för vuxna bör förstärkas.

➥  företagens konkurrenskraft är av stor vikt. Endast lönsamma företag kan investera och anställa. Därför behöver vi flexiblare arbetsmarknader.

➥  öka incentiv för utbildningsanstalter för att snabbare utexaminera större andel av studerande. Studerande bör samtidigt garanteras en tillräcklig inkomst för att heltidsstudier kan bedrivas.

➥  investera i livslångt lärande och välmående på arbetsplatser för att öka pensionsåldern. ”Pensionsslussen” får inte utnyttjas så att äldre arbetskraft förlorar arbetet enklare än övriga.

➥  Finland behöver inflyttning! Starka nationella insatser för att locka arbetskraft från EU och övriga länder.

➥  långsiktiga och modiga beslut behövs! Riksdagen skapar tillväxtmöjligheter genom sunda och långsiktiga beslut inom beskattningen, infrastrukturen och utbildningen.

2. Landsbygden har en framtid

 

  Landsbygdens infrastruktur behöver satsningar. Vägar, hamnar, järnväg och flygfält är ett existensvillkor både för landsbygdens befolkning och företag.

 

  Lokala företag som RANI och Mirka visar att företagande, t.o.m. konkurrenskraftig exportindustri kan verka utanför storstadsregionen.

 

  Eventuella ändringar i framtidens beskattning gällande transportindustrin och bilism får inte bestraffa landsbygden.

 

  Utbildning får ej centraliseras till enbart huvudstadsregionen: bred tillgång till yrkes- och högskoleutbildning inom gamla Vasa län är en synnerligen viktig investering för framtiden. Goda utbildningsmöjligheter ökar företagens investeringslust och minskar de sociala klyftorna.

 

  Stöd av landsbygdens företag t.ex. i form av mindre arbetsgivaravgifter borde undersökas.

 

  I framtiden ändras arbetet. Satsningar på internet och övrig infrastruktur på landsbygden kan hjälpa i konkurrensen om framtidens företag. Landsbygden har goda konkurrensfördelar som billigare boendekostnader, trygg uppväxtmiljö och naturnära boende.

3. Ett tryggt och jämlikt samhälle

 

➥  Finlands främsta framtida utmaning är bevarandet av ett jämlikt och tryggt samhälle, där alla kan få utbildning och vård.

 

➥  Finland måste satsa på effektivering av social- och hälsovården, men inte genom att riskera människornas trygghet och hälsa. Vi bör också lyfta fram vikten av den förebyggande vårdens roll i social- och hälsovården. Utveckling av ett nationellt datasystem för social- och hälsovården skulle ha varit mera klart gynnande än det nuvarande regeringens försök till sote-reform.

 

➥  Undervisning och hälsovård bör finnas inom ett rimligt avstånd från befolkningen.

 

➥  Bevarandet av det nordiska välfärdssamhället, där vi gemensamt tar hand om de svaga och utsatta, är ett måste!