• Facebook - Grey Circle

Webbsida av Seger Marketing

KARI HARJU
Riksdagskandidat för SFP

43

AKTUELLT! 

Sista kampanjveckan är i gång. Kom och träffa mig här:

9.4. kl. 11.00 -15.00         Rewell Center, Vasa

10.4 kl. 11.00 -13.00        Gågatan Karleby

10.4 kl. 18.00                    Kortjärv, Terjärv

11.4 kl. 13.30 -15.00        Korvgrillning Högnäs Lanthandel, Nedervetil

11.4 kl. 16.00 -17.30        K-Market Kaustinen, makkaranpaistoa

12.4 kl. 12.00 -14.00        Vårmarknad Nykarleby

12.4 kl. 15.30 -18.00        Kjellmans Esse, Korvkampanj

13.4 kl. 11.00 - 13.00       Gågatan Jakobstad

13.4 kl. 13.30 -15.00        Bomässa i Jakobstad


 

Varför jag ställer upp som riksdagskandidat

"Det jag själv upplevt avgjorde mitt val att ställa upp som riksdagskandidat”. Politik, och mera bestämt avsaknad av en långsiktig och ansvarsfull politik leder, alltid till skador som vi vanliga människor betalar.

 

Jag har flera gånger hört hur bra åttiotalet var. Människor hade arbete och ekonomin växte kraftigt.

 

Men i bakgrunden av tillväxten grodde problem.

Kort om vad jag vill jobba

för i riksdagen

— andelen av sysselsatta måste öka! Enligt YLE nyheter är endast 44 av 100 finländare sysselsatta.

— mottagande av arbete måste alltid vara lönande – bl.a. till detta behövs en socialreform!

— tillgång till effektiv omskolning för vuxna bör förstärkas.

— företagens konkurrenskraft är av stor vikt. Endast lönsamma företag kan investera och anställa. Därför behöver vi flexiblare arbetsmarknader.

— investera i livslångt lärande och välmående på arbetsplatser för att öka pensionsåldern. ”Pensionsslussen” får inte utnyttjas så att äldre arbetskraft förlorar arbetet enklare än övriga.

 
KONTAKTA KARI

Min vision är att våra barn skall få en trygg uppväxt, en uppväxt som driver dem framåt. Att barnen blir sedda och bejakade både hemma och i skolan. Att ungdomar vågar ha drömmar om framtiden. Att vuxna hittar arbete och mening i vardagen.

 

Min vision är att nära och kära inte måste bo så långt från varann - så att färre lämnar ensamma. Att våra äldre får en trygg och meningsfull ålderdom. Alla är lika värda och det måste prägla vårt samhälle.